Huur opzeggen

Opzeggen kan op elk moment. U gebruikt hiervoor het digitale huuropzeggingsformulier dat u vindt bij Mijn St. Joseph (onder Mijn Woning, Mijn contract). Vul dit formulier in en stuur het naar ons terug. De opzegtermijn is 1 maand. U ontvangt van ons een bevestiging.

Voorinspectie

Binnen 1 week na uw opzegging is de voorinspectie. De inspecteur loopt samen met u door de woning. Soms moet u nog dingen repareren of veranderen in uw woning. U kunt ook vragen of St. Joseph dit voor u doet. Hier zijn kosten aan verbonden. De inspecteur schrijft alles op een formulier. Dat noemen wij het opnameformulier. Op dit formulier leest u wat u eventueel moet betalen voor:

  • reparaties die St. Joseph voor u uitvoert;
  • het verwijderen van veranderingen die niet in de woning mogen blijven zitten.

U krijgt een kopie opnameformulier.

Veranderingen

Veranderingen met toestemming

Veranderingen waarvoor u toestemming heeft gekregen, hoeft u niet te verwijderen. De veranderingen moeten wel in goede staat zijn. Soms krijgt u een vergoeding voor de verandering. Bij de eindinspectie kijken we hoe hoog deze vergoeding is.

Verandering zonder toestemming

Veranderingen waarvoor u geen toestemming heeft gekregen, moet u verwijderen. Wij vragen u om de woning in oude staat terug te brengen. Doet u dit niet, dan verwijdert St. Joseph de veranderingen. De kosten zijn dan voor uw rekening. 

Overname

Soms wil een nieuwe huurder spullen van u overnemen. U moet dan denken aan gordijnen of vloerbedekking. Dit noemen wij roerende goederen. De overname van roerende goederen regelt u zelf met de nieuwe huurder. U bepaalt ook zelf de kosten voor de overname. U maakt hierover afspraken met de nieuwe huurder. De afspraken schrijft u op de overname-/akkoordverklaring. U ondertekent allebei de verklaring.
Is er geen nieuwe huurder bekend voordat uw huur eindigt dan vragen wij u alle roerende zaken te verwijderen.

Eindinspectie

Op de laatste dag dat u de woning huurt, is de eindinspectie. Wij kijken dan of u alle afspraken bent nagekomen. Wij leggen alles vast in een inspectierapport. Is uw woning niet in orde, dan zorgt St. Joseph daar alsnog voor. De kosten zijn dan voor uw rekening. Bij de eindinspectie noteren wij ook de meterstanden van gas, water en elektriciteit. Deze vindt u in het inspectierapport. Vergeet niet om de meterstanden zelf door te geven aan de energiebedrijven en Brabant Water. U krijgt nog een eindafrekening voor gas, licht en water. 

Eindafrekening St. Joseph

Binnen 4 weken na de eindinspectie ontvangt u een eindafrekening van St. Joseph. Op de eindafrekening staan de kosten die u eventueel nog moet betalen. U moet dan denken aan huur en onderhoudskosten. Het kan ook zijn dat u niets meer hoeft te betalen. De afrekening van eventuele service- en stookkosten ontvangt op een later moment. 

Meer informatie

In onze folder Huur opzeggen vindt u meer informatie.