Huurdersorganisatie(s)

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Daarom praten wij regelmatig met de Huurdersbelangenvereniging Boxtel (HBV Boxtel) en de bewonerscommissies. 

HBV Boxtel

De Huurdersbelangenvereniging (HBV) komt op voor de belangen van alle huurders in Boxtel. Met de HBV praten we over verschillende onderwerpen. U moet dan denken aan het beleid van St. Joseph, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud van woningen en leefbaarheid in de wijken. Onze samenwerking ligt vast in een overeenkomst. Wij vergaderen 4 keer per jaar. Kijk voor meer informatie op de website van HBV Boxtel

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies komen op voor de belangen van bewoners in buurten en wijken. Wij praten met bewonerscommissies over onderhoud, veiligheid en verbetering van de woonomgeving. Hieronder vindt u een overzicht van bewonerscommissies per wijk.

Wijk

Naam

Boxtel-Oost Huurders vereniging Hoogheem 
Breukelen Bewonerscommissie Smalwaterhof
  Bewonerscommissie Breukelen
  Bewonerscommissie Molenhof 
  Bewonerscommissie Ten Brueckelen
Centrum  Huurders Belangen Vereniging Stapelen 
  Bewonerscommissie Vinckenrode 
  Bewonerscommissie Cronenborg
Selissenwal Bewonerscommissie Rentmeester
  Bewonerscommissie Baanderronde
Liempde Bewonerscommissie Witte School

                       

Groot onderhoud

Bij grote onderhoudsprojecten vragen wij aan bewoners of zij een bewonerscommissie willen oprichten. U moet dan denken aan het vernieuwen van badkamers, keukens, daken enzovoort. Deze bewonerscommissie komt op voor de belangen van de bewoners. De bewoners- commissie praat regelmatig met het bouwbedrijf en St. Joseph.

Hebt u vragen over de bewonerscommissie in uw buurt of wilt u zelf een bewonerscommissie oprichten? Neem dan contact op met de wijkconsulent. Hieronder ziet u welke wijkconsulent u kunt bellen. Bij onderhoud 2016 vindt u informatie over het onderhoud dat we dit jaar uitvoeren. 

Wijk Naam 
Breukelen  Willem van Wanrooij
Centrum  Willem van Wanrooij
Lennisheuvel  Sandra Biemans
Liempde  Sandra Biemans 
Munsel  Willem van Wanrooij
Boxtel-Oost  Sandra Biemans 
Selissenwal  Willem van Wanrooij


Vragen?

Neem contact op met onze Klantenservice op telefoonnummer (0411) 659 100 of per e-mail.