Huurverhoging

Ieder jaar verhogen wij op 1 juli de huur van uw woning. De huurverhoging is een klein percentage van uw huur. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en onze regering bepalen (deels) dit percentage.

Persoonlijk bericht

U ontvangt voor 1 mei een brief van ons over de huurverhoging. Hierin staan uw kale huur, de verhoging en de nieuwe kale huur. In de brief vertellen wij ook waarom wij de huur verhogen.
In 2017 maken wij minimaal gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De laagste inkomens krijgen nagenoeg geen huurverhoging. De hogere inkomens daarentegen het maximale (4,3%).

Overleg HBV

St. Joseph overlegt ieder jaar met de Huurders Belangen Vereniging (HBV) over de huurverhoging. De HBV vindt dat wij geen inkomenspolitiek moeten voeren maar vindt dat wij stevig tegemoet komen aan hun advies als het gaat om de lagere inkomensgroepen.

Bezwaar aantekenen

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? U kunt – met dit formulier – schriftelijk bezwaar maken bij de Huurcommissie. Dat kan als:

  • uw huur door de huurverhoging hoger is dan is toegestaan;
  • uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft;
  • het aantal punten van uw woning niet klopt.

De onafhankelijke Huurcommissie beoordeelt of uw bezwaar terecht is. U bereikt de Huurcommissie op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). Schrijven kan ook. Het adres is: Postbus 16495, 2500 BL in Den Haag.

Meer informatie

Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties en in de Huurkrant 2016 vindt u meer informatie over huurverhoging. Of in de folder Huurbetaling en huurincasso.

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Bel 0411 – 659 111 (ook buiten kantooruren bereikbaar). Of ga naar het klantportaal ‘Mijn St. Joseph’ en plan zelf een afspraak in.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen