Inwonen / samenwonen

Komt er iemand bij u wonen. Neem dan altijd even contact met ons op. U hebt namelijk onze toestemming nodig. Op deze pagina leest u hier meer over.

Inwonen

Laat u iemand voor korte tijd bij u wonen? Wij noemen dat inwoning. Inwoning betekent:

  • u hebt geen gezamenlijke huishouding; 
  • u deelt de huishoudkosten (bijvoorbeeld huur, verzekeringen, energiekosten) niet;
  • u hebt niet de bedoeling om altijd bij elkaar te blijven wonen.

Samenwonen

Komt uw partner bij u wonen? Wij noemen dat samenwonen. Samenwonen betekent:

  • u hebt een gezamenlijke huishouding;
  • u deelt de huishoudkosten (bijvoorbeeld huur, verzekeringen energiekosten);
  • u hebt de bedoeling om bij elkaar te blijven wonen.

Medehuur

Woont u minimaal 2 jaar samen? U kunt dan medehuur bij ons aanvragen. De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als u (hoofdhuurder). Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan geen medehuur aan te vragen.

Aanvragen

Inwonen, samenwonen of medehuur vraagt u aan met het formulier dat u vindt op Mijn St. Joseph (onder Mijn acties). Stuur het ingevulde formulier naar ons op en vergeet niet de volgende documenten mee te sturen:

  • een adresuittreksel (verkrijgbaar bij de gemeente)
  • kopie van een legitimatiebewijs
  • verhuurdersverklaring (op te vragen bij uw vorige verhuurder)

 U krijgt dan binnen 2 weken bericht van ons.

Meer informatie

In onze folder Inwoning, Samenwoning, Medehuur en Woningruil vindt u meer informatie.