Belanghouders

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom werken wij actief samen met verschillende belanghouders. Belanghouders zijn organisaties en bedrijven die samen met ons werken aan prettig wonen in fijne wijken en buurten. 

Bijeenkomst belanghouders

Minimaal eens per jaar organiseren wij een bijeenkomst met onze belanghouders. 

2016

Tegen de feestdagen aan, ondertekenden we het nieuwe prestatiecontract met de gemeente Boxtel en de HuurdersBelangenVereniging Boxtel/Liempde.

Eind november organiseerden we een bijeenkomst voor al onze partners waarin we de activiteiten van 2016 toelichtten. Onder de titel 'Boxtel verbindt' kwamen we een middag/avond samen.

Begin dit jaar nodigden wij onze stakeholders uit voor de bijeenkomst Beste Wensen Boxtel. We namen de genodigden mee in onze plannen voor de komende vijf jaar. We vroegen hen om input en koppelden dat met een deze samenvatting terug. Eind dit jaar organiseren we weer een bijeenkomst om stakeholders aan te geven wat we daadwerkelijk hebben gedaan op de tien belangrijkste onderdelen uit ons ondernemingsplan.

2015

We werken druk aan een nieuw ondernemingsplan dat na de zomerperiode gereed is. In dat kader spreken we met diverse belanghouders tijdens thema-avonden. Zo organiseerden we een avond rondom het onderwerp 'De klant centraal' en een avond over 'Betaalbaarheid'. De opkomst was groot. Zo kwamen leden van bewonerscommissie, gemeenteambtenaren en raadslieden en natuurlijk onze sociale partners.

2014

In dit jaar namen we onze huurders en partners mee in het thema Betaalbaarheid. De bijeenkomsten kregen samen met de HuurdersBelangenVereniging Boxtel vorm. Zij krijgen veel vragen over de financiële positie van de Boxtelse Woonstichting en vragen over huurprijzen in het algemeen en (de jaarlijkse) huurverhoging in het bijzonder. 

2013

In 2013 organiseerden we diverse bijeenkomsten op kleinere schaal. Zo nodigden we in november alle politieke partijen uit voor een kennismaking met St. Joseph. Met zorginstellingen verdiepten we de samenwerking. We namen bijvoorbeeld samen deel aan een conferentie. Met onze leveranciers zaten we om tafel en bespraken we het thema Duurzaamheid en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Met bewoners gaan we begin 2014 om tafel om uitleg te geven rondom het thema betaalbaarheid.

2012

Dit jaar stond in het teken van het nieuwe prestatiecontract tussen de gemeente Boxtel en de 2 corporaties uit de gemeente Boxtel. In juli van dit jaar ondertekenden alle partijen (St. Joseph, Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel) het contract met de titel Samenwerken aan een duurzaam en vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.

2011
In juni evalueerden we - samen met de gemeente en Goed Wonen Liempde - het prestatiecontract. Hiervoor waren al onze belanghouders uitgenodigd. De resultaten van de bijeenkomst verwerken we in het nieuwe contract van 2012. In juli ontvingen alle genodigden een korte samenvatting met de titel Samen wonen, samen leven.

2010
Dit jaar spraken we in de zomermaanden met deelnemers van de gemeente Boxtel, de Huurdersbelangenvereniging, zorg- en welzijnsorganisaties, De Kleine Aarde, WSD en leden van de seniorenraad over onze koers voor de komende jaren. Deze bijeenkomst resulteerde - samen met de uitkomsten van bijeenkomsten met medewerkers - in de strategische visie.

Samenwerking

De gemeente Boxtel is een van onze belangrijkste belanghouders. Daarom hebben we prestatieafspraken gemaakt met elkaar. De afspraken met de gemeente Boxtel zijn vastgelegd in een prestatiecontract 2012-2015. De prestatieafspraken kunt u hier lezen Samenwerken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.

Belanghouders

De gemeente Boxtel is niet de enige partij met wie wij samenwerken. St. Joseph werkt intensief samen met verschillende partijen. Bijvoorbeeld: