Gedragscode

Bij St. Joseph hebben wij een eigen gedragscode voor medewerkers. Deze gedragscode gaat vooral over:

  • hoe we met elkaar omgaan 
  • hoe we met anderen buiten de organisatie omgaan 
  • hoe we met de spullen van anderen omgaan
  • hoe we met (vertrouwelijke) informatie omgaan 

De gedragscode maakt ons bewust van de waarden en normen die gelden binnen onze organisatie.

Aedescode

Wij zijn ook lid van de Aedescode. Hierin staan ook afspraken over hoe wij werken.

Medewerking van relaties

Eerlijk en integer handelen vraagt iets van onze medewerkers, de organisatie en haar relaties. Wij vragen onze relaties:

  • zich te houden aan de afspraken; 
  • onze mensen te ondersteunen bij de uitvoering van de afspraken; 
  • ze zeker niet in verleiding te brengen hiervan af te wijken. 

In juli 2007 stuurden wij de gedragscode naar onze relaties.

Onze Gedragscode Integriteit kunt u ook inzien.