Meldpunt Integriteit

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties (BZK) richtte in april 2009 een meldpunt op. Iedereen kan bij dit meldpunt signalen doorgeven van oneerlijk handelen van corporaties, medewerkers, management of bestuurder(s). Het gaat dan voornamelijk over fraude of zelfverrijking van medewerkers. Het meldpunt is bereikbaar per e-mail, telefoon of per post.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
E-mail: postbus.meldpuntintegriteit@minbzk.nl.

Klachten over overlast en onderhoud

Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten over overlast, het onderhoud van onze woningen, de jaarlijkse huurverhoging of de dienstverlening van St. Joseph. Hebt u een klacht, neem dan altijd eerst even contact op met St. Joseph. Wij kijken graag samen met u naar een goede oplossing.

Meer informatie

In de folders Klachten? en Klachtenreglement vindt u meer informatie.

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

BelĀ 0411 – 659 111 (ook buiten kantooruren bereikbaar). Of ga naar het klantportaal ‘Mijn St. Joseph’ en plan zelf een afspraak in.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen