Raad van Commissarissen

De directeur-bestuurder leidt Woonstichting St. Joseph. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Hieronder leest u daar meer over.

Zakelijke afspraken

In het Bestuursreglement Woonstichting St. Joseph staan de zakelijke afspraken tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. Ook de afspraken over werk staan in het statuut.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Hier vindt u een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen, hun nevenfuncties en het rooster van aftreden.

Onze visie op besturen en toezichthouden bij St. Joseph leest u hier. 

Nieuwe leden en reglement

In het Reglement voor de Raad van Commissarissen staan alle afspraken over het werk van de Raad van Commissarissen. U leest in het reglement ook:

  • de profielschets (waaraan moeten nieuwe leden voldoen?);
  • de procedure voor het werven en selecteren van nieuwe leden.

Binnen de Raad bestaat een selectie- remuneratiecommissie. Lees hier het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie.

Ook is er een auditcommissie. Het Reglement van de auditcommissie leest u hier. 

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Bel 0411 – 659 111 (ook buiten kantooruren bereikbaar). Of ga naar het klantportaal ‘Mijn St. Joseph’ en plan zelf een afspraak in.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen