Raad van Commissarissen

De directeur-bestuurder leidt Woonstichting St. Joseph. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Hieronder leest u daar meer over. 

Zakelijke afspraken

In het Bestuursreglement Woonstichting St. Joseph staan de zakelijke afspraken tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. Ook de afspraken over werk staan in het statuut. Onze visie op bestuur leest u hier.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Hier vindt u een overzicht van alle raadsleden en hun eventuele nevenfunctie(s). Hun visie op toezicht leest u in dit document.

Nieuwe leden en reglement

In het Reglement voor de Raad van Commissarissen staan alle afspraken over het werk van de Raad van Commissarissen. U leest in het reglement ook:

  • de profielschets (waaraan moeten nieuwe leden voldoen?);
  • de procedure voor het werven en selecteren van nieuwe leden.

Binnen de Raad bestaat een selectie- remuneratiecommissie. Ook hiervoor stelden we een reglement op.