Kwaliteit

U wordt snel geholpen aan de telefoon…
U wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd…
U hoeft niet de hele dag te wachten op een reparateur…
Uw klacht wordt serieus genomen…
U wordt duidelijk en volledig geïnformeerd…

… want Woonstichting St. Joseph heeft het KWH-Huurlabel!

KWH Huurlabel
In 2001 werden wij lid van KWH. KWH staat voor Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector. KWH helpt woningcorporaties om hun service te verbeteren. Ze geeft een keurmerk uit speciaal voor corporaties; het KWH-Huurlabel. KWH bekijkt de service door de ogen van de huurders. Algemene normen en waarden staan centraal. U moet dan denken aan vriendelijkheid, geduld, tijdigheid, fatsoenlijkheid, duidelijkheid, redelijkheid en respect.

Naast het KWH-Huurlabel en haalden we in 2012 ook het Participatielabel.

Het Participatielabel laat zien:

  • hoe wij bewoners(organisaties) betrekken bij onze organisatie
  • of ze voldoende invloed hebben
  • en genoeg hulp krijgen.

Kwaliteitseisen huurlabel
In augustus 2003 behaalden wij voor het eerst het KWH-Huurlabel. Dat betekent dat onze dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. KWH beoordeelt steeds opnieuw of wij voldoen aan de kwaliteitseisen. Dat doet zij door de mening van onze huurders te vragen. Zowel telefonisch als digitaal.

Resultaten meting
Vanaf 2012 laten we continu onze dienstverlening meten. Hieronder leest u de resultaten van vorig jaar (september 2017).

Met een gemiddelde score van 7,7 zijn we dus op de goede weg. In het onderzoek van september 2017 gebruiken huurders onderstaande trefwoorden om St. Joseph te beschrijven:

Wilt u meer weten over KWH?
KWH heeft een website voor huurders www.ikwilzorgelooshuren.nl. Op deze website leest u onder andere:

  • wat u mag verwachten van ons;
  • de resultaten van de verschillende metingen.

Kijk voor meer informatie op: www.kwh.nl of www.ikwilzorgelooshuren.nl.

KWH Participatielabel
KWH onderzocht in de periode maart – mei 2012 of wij het KWH-Participatielabel verdienen. KWH keek in hoeverre St. Joseph de bewoners betrekt bij haar beleid. Bewonersorganisaties en woningcorporaties bedachten samen aan welke eisen een corporatie moet voldoen bij het participatielabel.

KWH ondervraagde medewerkers, huurders, HBV Boxtel en bewonerscommissies. Ook werd onze visie op participatie bekeken. Het onderzoek leverde resultaten op voor 4 onderdelen:

  • visie (onze kijk op participatie);
  • randvoorwaarden (de afspraken en spelregels tussen corporatie en bewonersorganisaties);
  • samenwerking (tussen corporatie en bewonersorganisaties);
  • rendement (wat levert participatie op?).

Meetresultaten

Labelonderdeel  Cijfers St. Joseph  Landelijk gemiddelde 2011 
Visie 7,3 7,2
Randvoorwaarden 6,9 6,9
Samenwerken 6,9 6,9
Rendement 7,0 6,9

Op 25 september 2012 ontvingen we tijdens een feestelijke bijeenkomst het label.

Uit het onderzoek blijkt dat St. Joseph een positieve houding heeft als het gaat om participatie. Maar er liggen nog kansen om verder te groeien. Zo kunnen we bijvoorbeeld nieuwe digitale middelen inzetten om de klanten te bereiken. KWH gaf verschillende ideeën en tips om nog beter te worden.  

Kwaliteit van de woningen
Ook in de toekomst moeten woningen van goede kwaliteit zijn. Onze huurders moeten er prettig kunnen wonen. Daarom stelden wij kwaliteitseisen op. Eisen waaraan een woning minimaal moet voldoen. Dat noemen we het minimale kwaliteitsniveau. Uiteraard hielden we rekening met onze klanten. Komt er een woning vrij, dan kijken we of deze nog voldoet aan het kwaliteitsniveau. Indien nodig doen we herstelwerkzaamheden. Ook doen we groot onderhoud en renovatie zodat onze woningen een goede kwaliteit behouden.

Kwaliteit van de woonomgeving
Bij prettig wonen hoort ook een prettige buurt. Daar zetten we ons samen met de gemeente, welzijnswerk en politie voor in. Samen met bewonerscomités werken we in de wijken aan verbeterprojecten. Ook u kunt ons helpen! Wilt u helpen of heeft u goede ideeën? Neem dan contact op met onze Woonservice. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0411) 659 100. Op onze ondersteuning kunt u rekenen!

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

BelĀ 0411 – 659 111 (ook buiten kantooruren bereikbaar). Of ga naar het klantportaal ‘Mijn St. Joseph’ en plan zelf een afspraak in.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen