Missie en visie

Als woningcorporatie (blijven) wij voldoende betaalbare woningen bieden aan mensen die zelf niet in woonruimte kunnen voorzien.

Missie

Onze missie is dan ook helder: ‘St. Joseph geeft ruimte voor mensen, door goed en betaalbaar wonen in Boxtel e.o. mogelijk te maken.’

Dit vertaalt zich verder in:

Ruimte voor mensen
…. is van wezenlijk belang voor het welzijn van de bewoners. Door maatwerk te leveren draagt dat bij aan het woonplezier en het wonen met het gevoel van beschutting en veiligheid.

Goed
…. geeft aan dat de woning en de buurt de kwaliteit hebben om plezierig te kunnen wonen.

Betaalbaar
…. wil zeggen dat we een groot deel van onze middelen inzetten voor de meest kwetsbare huishoudens en bijzondere doelgroepen. En dat daarbij betaalbaarheid boven sturen op rendement staat. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een laag inkomen passend wonen. Het is immers onze wettelijke taak om te zorgen voor mensen die zelf niet in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Mogelijk
…. is een uitnodiging aan bewoners en maatschappelijke partners om ons te inspireren en samen plekken en kwesties aan te pakken, om zo het woonplezier van onze huurders te vergroten.

 

Visie

Onze visie, de richting voor onze toekomst, is vastgelegd in ons Koersplan 2016-2020 ‘Samen voor meer…’

Daarin zijn nadrukkelijk de aanbevelingen van de visitatiecommissie 2014 meegenomen:
• Maak de beleidscyclus niet te omvangrijk en daardoor wellicht te complex (breng meer focus aan).
• De checks and balances zijn goed vormgegeven. Wat daarbij transparanter gemaakt kan worden, zijn de maatschappelijke investeringen die de corporatie doet.

In het huidige koersplan behouden we het sturen op meetbare afspraken en kiezen daarnaast voor een benadering waar de mens in de organisatie en om ons heen centraal staat.

 

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Bel 0411 – 659 111 (ook buiten kantooruren bereikbaar). Of ga naar het klantportaal ‘Mijn St. Joseph’ en plan zelf een afspraak in.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen