Visie & Missie

Als woningcorporatie (blijven) wij voldoende betaalbare woningen bieden aan mensen die zelf niet in woonruimte kunnen voorzien.

Missie

In onze missie staat wat wij precies doen en voor wie.

"St. Joseph is er voor de lagere inkomensgroepen in Boxtel. Veilig en prettig wonen is een basisbehoefte van elk mens. Wij bieden hen passende en betaalbare woonoplossingen. Wij stimuleren en werken samen om hen actief te betrekken bij de maatschappij."