Eigen organisatie

We maken onze woningen energiezuinig(er) en onze klanten bewuster van hun gedrag. Maar ook binnen de eigen organisatie krijgt het thema 'Duurzaamheid & Energiebesparing' veel aandacht.

Mondiale voetafdruk

Jaarlijks meten wij deze voetafdruk. Het laat zien hoe duurzaam onze organisatie is. In 2010 hebben we dit voor het eerst gedaan. Onze afdruk - ofwel de ruimte die we als organisatie op de aardbol innemen - was toen 67 hectare.

Waar wij ons op richten?

Binnen onze organisatie zijn er veel zaken waar we bewuster mee om kunnen gaan en dus kunnen verduurzamen. Ook hiervoor geldt dat we niet alles tegelijk doen. We richten ons op 3 onderdelen:

  1. Het papierverbruik van onze organisatie
  2. Het energieverbruik van onze organisatie
  3. Het gebruik van auto’s voor onze werkzaamheden

Concrete acties

De laatste jaren voerden we allerlei acties uit om zowel door technische maatregelen als door gedragsverandering van onze medewerkers de eigen organisatie te verduurzamen.

Hieronder staat een aantal concrete voorbeelden genoemd:

  • Vervangen van alle kantoor verlichting voor LED verlichting;
  • De vergaderzalen voorzien van bewegingsmelders zodat de verlichting niet onnodig brandt.
  • Het inzetten op digitaliseren en digitaal vergaderen (1);
  • Het aantal printers van 10 terugbrengen naar 3 duurzame printers (1);
  • Stimuleren "Kamer uit, licht uit" (2);
  • Gebruik van airco’s reduceren (2);
  • Stimuleren van gebruik van openbaar vervoer (3).