In uitvoering

Groot onderhoud Ronduutje - Stenen Kamer
(wijk: Breukelen)
Periode: 28 november 2016 tot 31 december 2017
Aantal woningen: 20
Groot Onderhoud Gildenhof e.o.
(wijk: Selissenwal)
Periode: 28 augustus 2017 tot 31 augustus 2018
Aantal woningen: 113