Kobbe Vink stelt zich voor...

Mijn naam is Kobbe Vink. Sinds 2010 ben ik projectontwikkelaar/projectleider voor de nieuwbouwprojecten bij St. Joseph. Naast de nieuwbouwprojecten in Boxtel zijn we ook beperkt actief in de gemeente Haaren en Sint-Michielsgestel.

Nieuwbouw

Als projectontwikkelaar/projectleider ben ik bij projecten betrokken vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en nazorg. Projecten vragen een lange adem en duren gemiddeld vier tot vijf jaar (als het mee zit). Vooral het wijzigen van het bestemmingsplan en alle bijbehorende onderzoeken en overleg met de gemeente vragen veel tijd. Bij de ontwikkeling kom ik met alle partijen die betrokken zijn in aanraking. Gemeente, notaris, makelaar, architect, constructeur, civiel aannemer, bouwkundig aannemer, leveranciers, huurders, omwonenden etc. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het contracteren en aansturen van de verschillende partijen om de aankoop, het ontwerp en de bouw goed te laten verlopen. Daarnaast verzorg ik de interne haalbaarheidsstudies en project rapportages en goedkeuring bij zowel het managementteam als de raad van commissarissen. 

In de afgelopen jaren heb ik mooie projecten zoals Cronenborg, Baanderherenweg, Landduin en Bracbant bij St. Joseph mogen ontwikkelen. Door de projecten zelf te ontwikkelen kunnen we maximale sturing geven aan de kwaliteit binnen het budget. Hierdoor kunnen we ook sturen om de onderhoudslasten in de toekomst zo laag mogelijk te houden. In de uitvoering zorg ik samen met de interne opzichter, dat de kwaliteit gerealiseerd wordt. Op deze manier doen we tijdens de uitvoering veel informatie op, die bij het toekomstig onderhoud zeer goed van pas komt. Doordat we een kwalitatief goede woning voor de lange termijn ontwikkelen, wordt er een andere manier van denken gevraagd en wordt je uitgedaagd om verder te kijken dan alleen het bouwen. Dit maakt het werk interessant en uitdagend.

Nieuwe ontwikkeling

Momenteel ben ik met een aantal ontwikkelingen bezig die in de komende jaren gebouwd gaan worden. Zo zijn we met de architect, huurders en omwonenden bezig met het vormgeven van de sloop & nieuwbouwplannen aan de Van Hugenpothstraat. Dit is de meest ideale vorm om plannen met huurders te ontwikkelen. De komende tijd dagen we aannemers uit om op basis van het schetsontwerp en binnen het gegeven budget de meeste kwaliteit te leveren. Beoordeling doen we samen met de gemeente en huurders/terugkeerders.

Een ander project wat momenteel loopt is de bouw van zeer duurzame woningen op het terrein van de Kleine Aarde. Samen met de ontwikkelaar Heijmans gaan we 20 zeer duurzame starterswoningen realiseren. Daarmee gaan St. Joseph en Heijmans zich op de kaart zetten, op het gebied van zeer duurzame sociale woningbouw en innovaties op het gebied van circulair bouwen. Een prachtig project waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan de verdere verduurzaming van de sociale woningbouw. Daarmee hopen we andere collega-corporaties te inspireren.