Veelgestelde vragen

Hieronder vindt een kleine selectie van een aantal veelgestelde vragen. Deze wordt nog verder uitgebreid. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze Woonservice via (0411) 659 100. Op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur helpen wij u graag! Of vul het contactformulier in.

Ik wil een woning huren
Passend toewijzen
Hoe pas ik mijn gegevens aan?
U past uw gegevens aan via www.daarwilikwonen.nu. Ga naar Inloggen en log in met uw inschrijfnummer en wachtwoord. Klik vervolgens op ‘Mijn gegevens’. Hier kunt u uw gegevens bijwerken en opslaan.
Welk inkomensbedrag moet ik opgeven?
Op uw inkomensverklaring staat uw jaarinkomen. Dit bedrag moet wel geïndexeerd worden. Voorbeeld: Uw verzamelinkomen van 2015 vermenigvuldigd u met 1,0237. Het eindresultaat is een inschatting van uw inkomen van 2016. Dit resultaat geeft u op op uw inschrijving.
Ik zie dat jullie bij toewijzing rekening houden met de huishoudgrootte. Betekent dit dat ik recht heb op een grote woning voor mijn grote gezin?
Nee. De huishoudgrootte is alleen van belang om te bepalen welke huurprijs passend is bij uw situatie. U kunt hier verder geen rechten aan ontlenen.
Welke gegevens hebben jullie nog meer nodig voor passend toewijzen?
Het is belangrijk dat wij de juiste en actuele gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte hebben. Alleen dan kunnen wij onze woningen passend toewijzen. Controleer ook uw overige inschrijfgegevens regelmatig  (vooral ook telefoonnummer (06-nummer en vast nummer) en e-mailadres) om teleurstelling bij een mogelijke woningtoewijzing te voorkomen.
Ik heb veel spaargeld op de bank. Kan ik een duurdere woning huren dan mijn inkomen toelaat?
De overheid schrijft strenge regels voor als het om passend toewijzen van sociale huurwoningen gaat. Dit betekent dat we bij woningtoewijzing moeten uitgaan van het jaarinkomen op uw inkomensverklaring. Uw eigen vermogen telt niet mee. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen met een huurprijs die past bij uw jaarinkomen. U kunt dus geen duurdere sociale woning huren, dan uw verzamelinkomen toelaat. Een woning in de vrije sector huren kan natuurlijk wel.
Ik ben jonger dan 23 jaar, gelden er voor mij andere regels?
Ja en nee. Jongeren onder de 23 jaar mogen net als alle andere woningzoekenden reageren op een woning met een huurprijs die past bij hun inkomen en huishoudgrootte. Jongeren tot 23 jaar hebben echter wettelijk geen recht op huurtoeslag als de huurprijs van een woning hoger is dan € 414,02 (prijspeil 2017). Als je jonger bent dan 23 jaar moet je er dus rekening mee houden dat je het recht op het ontvangen van huurtoeslag verliest als je toch een woning met een hogere huurprijs dan € 414,02 toegewezen krijgt.
Heb ik recht op huurtoeslag?
Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening met de rekenhulp van de Belastingdienst.
Telt het inkomen van mijn inwonende kinderen mee?
Nee, het inkomen van uw inwonende kinderen (ongeacht hun leeftijd) telt niet mee.
Hoe toetsen jullie mijn inkomen?
Wij toetsen uw (verzamel)inkomen en dat van uw medebewoners met een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring vraagt u kosteloos aan bij de Belastingdienst. Dat kan online via www.belastingdienst.nl of via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw BSN-nummer en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe. Dit formulier kunt u uploaden op deze site als u bent ingelogd.
Ik huur op dit moment een woning van St. Joseph. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?
Voor zittende huurders verandert er niets als gevolg van het passend toewijzen. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Op het moment dat u een andere woning zoekt, dient u hier dus wel rekening mee te houden.
Wat betekent passend toewijzen voor mij als woningzoekende?
U komt niet meer in aanmerking voor elke woning. Bij verhuringen vanaf 1-1-2016 kijken wij bij het toewijzen van een woning naar:
  • het totale inkomen van u en uw medebewoners (het inkomen van uw kinderen rekenen we niet mee). Dit noemen wij uw huishoudinkomen;
  • uw leeftijd;
  • de grootte van uw huishouden (het aantal mensen dat tot uw huishouden of gezin behoort. Dus dat zijn u, uw eventuele partner en eventueel meeverhuizende kinderen).
Wanneer gaan wij passend toewijzen?
We zijn op 1 januari 2016 gestart met passend toewijzen. Dat betekent dat de beschikbare huurwoningen geadverteerd worden met de voorwaarden voor passend toewijzen.
Waarom gaan wij passend toewijzen?
De overheid wil dat uw inkomen aansluit bij de huurprijs van uw woning. De corporaties die aangesloten zijn bij Daarwilikwonen willen dit ook, omdat het bijdraagt aan betaalbaar wonen. We verwachten dat door passend toewijzen minder huurders betalingsproblemen krijgen.
Wat is passend toewijzen?
Passend toewijzen betekent dat we bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Op die manier zorgen we ervoor dat we de goedkoopste woningen verhuren aan mensen met de laagste inkomens en woningen met een hogere huurprijs aan mensen met een hoger inkomen. Bekijk hier het schema Passend Toewijzen..
Inkomensverklaring/huurprijs
Een identieke huurwoning wordt nu aangeboden voor een andere huurprijs. Wordt mijn huur nu ook aangepast?
Nee, alleen bij verhuizingen wordt de huur eventueel aangepast. Voor u verandert er niets.
Hoe kan het dat dezelfde huurwoning wordt aangeboden voor een andere huurprijs?
Wij bekijken om de paar jaar of de huurprijzen kloppen met de marktwaarde van de woning. Als dat nodig is, wordt de huur bij een nieuwe verhuring aangepast. Dit kan zowel naar beneden als naar boven zijn.
Waarom moet ik voor meeverhuizende personen een inkomen invullen?
Het inkomen van uw partner en/of broer/zus wordt meegeteld voor het passend toewijzen. Om te voorkomen dat u op niet passende woningen gaat reageren, is het nodig dat ook hun inkomen wordt vermeld.
Het bedrag op de inkomensverklaring klopt niet. Hoe kan dit en wat moet ik doen?
Het inkomen op de inkomensverklaring is één tot twee jaar oud. Als uw huidige inkomen afwijkt van dat wat er op de inkomensverklaring staat kan er uitgegaan worden van het huidige inkomen. U dient dit dan wel aan te tonen door 3 recente loonstroken of uitkeringsspecificaties
Moet ik elk jaar een nieuwe inkomensverklaring opvragen?
Ja, de inkomensverklaring is wel een jaar geldig, van 1 juli tot 1 juli het daaropvolgende jaar.
De Belastingdienst kan mij geen inkomensverklaring toesturen. Wat nu?
U dient altijd een inkomensverklaring te overleggen. Ook als er op staat dat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de Belastingdienst. Daarnaast vragen wij altijd om recente inkomstengegevens (salarisstrook of uitkeringsspecificatie) van de afgelopen 3 maanden.
Waarom moet ik een inkomensverklaring hebben?
Vanwege de wet passend toewijzen zijn wij verplicht te controleren of de woning verhuurd gaat worden volgens de wettelijke kaders. Dit kan alleen met een recente inkomensverklaring van de belastingdienst
Tijdelijke woningen
Verhuurt St. Joseph tijdelijke huurwoningen?
Nee. Wij houden geen woningen leeg voor huurders die tijdelijk willen huren. Is een woning verhuurd (op basis van de inschrijftijd) dan heeft de huurder een opzegtermijn van een maand.
Aangepaste woningen
Ik heb een aangepaste woning nodig. Waar meld ik me?
U meldt zich bij Loket Wegwijs op St. Ursula (0411-655 990). Zij bekijken samen met u wat er nodig is. Dit wordt, indien nodig, met Sint Joseph kortgesloten.
Seniorenwoningen
Heb ik met Maatwerk urgentie voorrang op alle woningen?
Nee, wanneer wij een woning geschikt vinden voor dit project zetten wij dit in de advertentie erbij (maatwerk urgenten hebben voorrang op deze woning).
Heb ik een indicatie nodig voor een seniorenwoning?
Nee, u heeft geen indicatie nodig. Wanneer u 55+ bent, kunt u op een seniorenwoning reageren. Lees hier meer informatie over onze seniorenwoningen.
Wat betekent Maatwerk in Wonen?
Met Maatwerk in wonen willen wij de doorstroming bevorderen. Senioren die in een eengezinswoning wonen en verhuizen naar een gelijkvloerse woning kunnen dit doen met voorrang op andere woningzoekenden en eventueel met korting op de huurprijs. Of de korting mogelijk is wordt per situatie bekeken, maatwerk dus. Lees hier meer informatie over Maatwerk in wonen.
Welke seniorenwoningen heeft St. Joseph?
De volgende woongebouwen hebben een seniorenlabel en kunnen ook alleen gehuurd worden door 55+ers: Molenhof, Rentmeester, Ten Breuckelen, Smalwaterhof, Vinckenrode, Clarissenhof, Cronenborg, en Schoolpad in Liempde. Kijk hier voor meer informatie over onze seniorenwoningen.
Aanbiedingsproces
Vervalt mijn inschrijving als ik verhuis?
Bij acceptatie van een woning vervalt de inschrijving. U kunt dan opnieuw inschrijven via www.daarwilwonen.nu. De inschrijftijd begint weer van vooraf aan.
Wat gebeurt er als ik te veel weiger?
Na 2 keer weigering wordt uw inschrijving 6 maanden geblokkeerd
Wanneer gaat het huurcontract in?
Op de dag dat u het huurcontract tekent en de 1e huur heeft betaald.
Hoe vaak mag ik een aanbod weigeren?
U mag één keer weigeren zonder dat dit consequenties heeft. Weigert u een aanbod een tweede keer, dan wordt uw inschrijving een half jaar geblokkeerd. Uw inschrijftijd groeit wel in die periode, maar u kunt niet op ons huuraanbod reageren.
Wat zijn overnames?
Overnames zijn spullen die de vertrekkende huurder achter wil laten in de woning. Je kunt hierbij denken aan vloerbekleding, raambekleding, extra keukenkastjes.
Wanneer mag ik de woning bezichtigen?
Als de gegevens gecontroleerd en akkoord zijn, mag u de woning bezichtigen.
Wat moet ik allemaal meenemen naar het intakegesprek?
Recente inkomensverklaring, 3 actuele loonstroken, kopie geldig legitimatiebewijs, verhuurdersverklaring (als u nu een andere woning van een andere verhuurder huurt), eventueel een verblijfsvergunning
Wat is een intakegesprek?
Tijdens een intakegesprek maken we kennis met elkaar. Wij controleren ook uw gegevens en geven informatie over de woning en woonomgeving.
Welke gegevens moet ik allemaal aanleveren?
Recente inkomensverklaring, 3 actuele loonstroken, kopie geldig legitimatiebewijs, verhuurdersverklaring (als u nu een andere woning van een andere verhuurder huurt), eventueel een verblijfsvergunning.
Hoe neemt St. Joseph contact met mij op?
Wij  bellen u om de woning aan te bieden. Wij sturen de aanbieding bij voorkeur per mail naar u toe.
Ik sta eerste. Wanneer krijg ik een aanbieding?
Wij zullen u eerst bellen om de woning aan te bieden. Dit zal op de 1e dag zijn na afloop van de reactietermijn van van de advertentie. Wij sturen de aanbieding bij voorkeur per mail naar u toe.
Advertenties
Hoe lang staan woningen op de website?
De woningen staan een week op de website.
Hoe adverteert St. Joseph haar woningen?
Wij adverteren dagelijks woningen op de website www.daarwilikwonen.nu.
Inschrijving
Hoe schrijf ik me in voor een huurwoning?
Via de website www.daarwilikwonen.nu. Klik in het scherm op inschrijven en schrijf u direct in.
Kan ik me inschrijven voor een specifiek complex?
Nee, u kunt uw voorkeur aangeven, maar u reageert zelf op het aanbod.
Kan ik mij inschrijven voor woningen die St. Joseph aan het bouwen is?
Nee, u kunt zich hiervoor niet apart inschrijven. Deze woningen worden geadverteerd op www.daarwilikwonen.nu
Moet ik betalen voor mijn inschrijving?
Ja, voor uw inschrijving betaalt u € 15 De kosten voor verlenging zijn jaarlijks € 10.
Ik ben (net) te laat met het verlengen van mijn inschrijving. Wat nu?
U kunt contact opnemen met onze Woonservice via (0411) 659 100 of woonservice@sintjoseph.nl of kom naar kantoor, dan bekijken wij de mogelijkheden om de inschrijving alsnog te verlengen.
Welk inkomen moet ik invullen?
Het jaarinkomen dat vermeld staat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Als u niet beschikt over een inkomensverklaring van de Belastingdienst, gebruik dan de rekenhulp.
Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Wat moet ik nu doen?
Uw inlognaam is uw inschrijfnummer en deze kunt u opvragen bij onze Woonservice via (0411) 659100 of woonservice@sintjoseph.nl of kom naar kantoor. Bent u uw wachtwoord vergeten? Op de website www.daarwilikwonen.nu aan de rechterzijde klikt u op wachtwoord vergeten en daar staat precies uitgelegd hoe u een nieuw wachtwoord kunt krijgen
Kan ik mezelf twee keer inschrijven?
Nee, dat is niet mogelijk.
Waar vind ik alle regels van Daarwilikwonen.nu?
De regels vindt u op de website www.daarwilikwonen.nu, onder het kopje: hoe het werkt
Moet ik mijn inschrijving jaarlijks verlengen?
Ja, de inschrijving is 1 jaar geldig. 6 weken voordat het jaar voorbij is ontvangt u een mail om uw inschrijving te verlengen. De kosten voor verlenging zijn € 10,- per jaar.
Ik heb geen e-mailadres. Kan ik me toch inschrijven?
Er is geen andere mogelijkheid dan inschrijven met een e-mailadres. U kunt hulp vragen aan uw kinderen, vrienden, familie of kennissen.
Mijn partner is overleden. Wat moet ik doen?
U kunt contact opnemen met onze Woonservice via (0411)659100 of woonservice@sintjoseph.nl of kom naar kantoor. Na ontvangst van (een kopie van) de akte van overlijden passen wij de inschrijving aan.
Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wie krijgt de inschrijftijd?
Uw partner en u behouden ieder uw eigen inschrijftijd.
Hoe worden woningen toegewezen?
Degene met de langste inschrijftijd krijgt de woning aangeboden. Sommige woningen worden verloot. Dat betekent dat de computer bepaalt wie de woning toegewezen krijgt. Deze woningen zijn te herkennen aan het logo 'loting'. We plaatsen per maand gemiddeld 2 lotingwoningen. Daarnaast wijzen we soms woningen toe aan urgenten. Hierover leggen we verantwoording af. We behouden het recht om een woningtoewijzing alsnog terug te trekken. Natuurlijk leggen we dat ook uit.
Mijn partnergegevens zijn niet meer juist. Wat moet ik doen?
U past uw gegevens aan via de website www.daarwilikwonen.nu. Ga naar Inloggen en log in met uw inschrijfnummer en wachtwoord. Klik vervolgens op ‘Mijn gegevens’. Hier kunt u uw gegevens bijwerken en opslaan.
Waarom moet mijn inkomen en de huishoudgrootte juist ingevuld zijn bij ‘Mijn inschrijving’?
Vanwege de wettelijke regels op Passend toewijzen. De overheid wil dat uw inkomen aansluit bij de huurprijs van uw woning. De corporaties die aangesloten zijn bij Daarwilikwonen willen dit ook, omdat het bijdraagt aan betaalbaar wonen.
Ik ontvang geen e-mail met wachtwoord nadat ik mijn wachtwoord heb aangevraagd.
Controleer eerst uw e-mailadres. Is dat juist? Neem dan contact op met onze Woonservice via (0411)659100 of woonservice@sintjoseph.nl of kom naar kantoor, wij helpen u graag.
Wat moet ik invullen bij ‘inkomen medeverhuizers’?
Het jaarinkomen dat vermeld staat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Als u niet beschikt over een inkomensverklaring van de Belastingdienst, gebruik dan de rekenhulp. Het inkomen van uw inwonende kinderen (ongeacht hun leeftijd) telt niet mee.
Ik wil een woning kopen
Algemeen
Ik woon in een koopgarantwoning van St. Joseph. Wat moet ik doen om deze op te zeggen?
Via e-mail kunt u de koopgarantwoning aan ons aanbieden. U ontvangt een bevestiging hiervan. Hierin leest u tevens informatie over de vervolgstappen. Het e-mailadres is info@sintjoseph.nl.
Wat is een Vereniging van Eigenaren?
Dit is een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten in een bepaald gebouw. Lees hier meer over een Vereniging van Eigenaren.
Wat is koopgarant?
Koopgarant is een speciale vorm van koop waarbij u feitelijk een woning koopt met een prijs die 10% - 15% beneden de marktwaarde ligt. Bij verkoop deelt u met ons de winst of het verlies.
Via welke makelaar kan ik een woning kopen?
Wij bieden soms ook woningen te koop aan. De woningen in de wijk Oost worden verkocht via Nuyens Makelaars, de woningen in Selissen en Lennisheuvel via Alfa Makelaardij Boxtel en de gestapelde bouw en de woningen in Liempde via Maatvast Makelaars.
Hoe biedt St. Joseph haar woningen te koop aan?
Wij bieden onze woningen aan via verschillende makelaars, afhankelijk van de wijk.
Kan ik mijn woning kopen?
Nee. Sinds enkele jaren is ons beleid om geen huurwoningen meer te verkopen. Met uitzondering van de appartementen in de Hazelaarsgaard en St. Severusstraat en Lamsweerdestraat.
Verkoopt St. Joseph huurwoningen?
Nee. Sinds enkele jaren is ons beleid om geen huurwoningen meer te verkopen. Met uitzondering van de appartementen in de Hazelaarsgaard en St. Severusstraat en Lamsweerdestraat.
Algemeen
Klachten
Hoe werkt de klachtenadviescommissie?
Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarna bespreekt de Klachtenadviescommissie uw klacht / geschil binnen een maand. De Klachtencommissie luistert naar uw verhaal, maar ook naar dat van St. Joseph. Dat noemen we hoor en wederhoor. De Klachtenadviescommissie geeft advies aan St. Joseph. Dat doen ze in een brief aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder laat vervolgens aan u en de commissie weten wat hij besluit. Hij mag afwijken van het advies van de Klantenadviescommissie. Hij moet dan wel vertellen waarom hij dat doet. Bent u het niet met zijn definitieve uitspraak eens? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen.
Wat gebeurt er met mijn klacht?
Kijk voor de hele procedure bij klachten op Klachten en overlast. In principe meldt u uw klacht bij een medewerker van St. Joseph, al dan niet in het bijzijn van zijn/haar manager. Als dat niets oplost, schrijft u een brief aan de directeur-bestuurder. U ontvangt schriftelijk antwoord. Als u hier niet tevreden mee bent kunt u zich wenden tot de klachtenadviescommissie. Schrijf dan een brief aan de Klachtenadviescommissie (secretariaat Klachtenadviescommissie, Postbus 825, 5280 AV, Boxtel). Vertel in uw brief wat uw klacht / geschil is. U kunt ook vragen of St. Joseph uw eerdere brief doorstuurt naar de Klachtenadviescommissie.
Hoe lang duurt het voor ik iets over mijn klacht te horen krijg?
U ontvangt binnen een week een bevestiging en binnen een maand antwoord.
Wat zijn de voorwaarden om naar de klachtenadviescommissie te kunnen stappen?
U kunt zich wenden tot de klachtenadviescommissie als u de stappen daarvoor hebt genomen. Dus eerst uw klacht met een medewerker en manager opnemen. Dan brief naar de directeur-bestuurder schrijven en tot slot de klachtenadviescommisse.
Wie zitten er in de klachtenadviescommissie?
De Klachtenadviescommissie bestaat uit zes personen; iemand uit Boxtel, Uden, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Veghel, onder leiding van een voorzitter. Zij behandelen klachten van de volgende corporaties: Area Wonen (Uden/Veghel), Huis & Erf (Sint-Michielsgestel/Schijndel), Woonstichting St. Joseph (Boxtel) en Wovesto (Sint-Oedenrode). Het betreft mensen die niet bij een corporatie werken.
Contact
Mijn vraag staat er niet tussen. Wat moet ik doen?
Neem dan contact op met onze Woonservice via (0411) 659 100. Op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur helpen wij u graag! Of vul het contactformulier in. Uw eigen gegevens als huurders ziet u op Mijn St. Joseph.
Kan ik een afspraak maken met de directeur-bestuurder van St. Joseph?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Voor al uw soorten vragen zijn verschillende soorten medewerkers beschikbaar. Zij beantwoorden graag al uw vragen.
Kan ik een afspraak maken met een medewerker van St. Joseph?
Natuurlijk kunt u met onze medewerkers een afspraak maken. Neem hiervoor gerust contact op met ons. U bent van harte welkom op ons kantoor. Niet in de gelegenheid om te komen? Dan komen wij naar u toe.
Hoe kom ik in contact met St. Joseph?
U kunt op verschillende manieren in contact komen met ons. U bent natuurlijk elke werkdag van harte welkom op ons kantoor aan de Brederodeweg 23 in Boxtel. Online bereikt u ons het makkelijkst via uw eigen pagina op onze website www.sintjoseph.nl. U klikt dan op 'Mijn St. Joseph', logt in en stelt uw vraag. U mailt ons via info@sintjoseph.nl. We zijn ook te vinden op Twitter en Facebook. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0411) 659 100 en voor reparaties via (0411) 659 111. Dit nummer is in geval van spoed ook na 17:00 uur en in het weekend te bereiken.
Leefbaarheid
Bewonerscommissie
Heeft St. Joseph overleg met bewonerscommissies?
Wij praten met bewonerscommissies over onderhoud, veiligheid en verbetering van de woonomgeving.
Wat doet een bewonerscommissie allemaal?
Bewonerscommissies komen op voor de belangen van bewoners in buurten en wijken. Wij praten met bewonerscommissies over onderhoud, veiligheid en verbetering van de woonomgeving.
Heb ik een bewonerscommissie in mijn woongebouw of wijk?
In verschillende woongebouwen en wijken zijn bewonerscommissies actief. Hier ziet u een overzicht.
Wat is een bewonerscommissie en waar dient deze voor?
Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen van alle bewoners in een bepaald complex behartigt. Het betreft vrijwilligers. De commissie bestaat doorgaans uit onder meer een voorzitter, secretaris en penningmeester, soms aangevuld met overige leden. Zij hebben een paar keer per jaar overleg met St. Joseph over allerlei lopende zaken binnen het complex en het beleid van de Woonstichting.
Hoe kom ik in contact met de bewonerscommissie van het complex waar ik woon?
Op het aanplakbord beneden in uw complex vindt u meestal wel de contactgegevens van de leden van de bewonerscommissie.
Kunt u mij iets meer vertellen over de Huurders Belangen Vereniging (HBV)?
De HBV is een volwaardige gesprekspartner van St. Joseph en de gemeente. De HBV praat mee over kwesties op het gebied van leefbaarheid, bouwen, en volkshuisvesting in Boxtel. Hierin wordt zij wettelijk ondersteund.
Hoe kom ik in contact met de Huurdersbelangenvereniging?
Iedere dinsdagochtend van 10:30 uur tot 11:30 uur is het kantoor aan de van der Aastraat 2 geopend (m.u.v. juli en augustus). Telefonisch is de Huurdersbelangenvereniging (HBV) te bereiken via 06-20435582 (Ad Boleij) of (0411) 675773 (Jos Boom). Het e-mailadres van de HBV is habeveboxtel@kpnmail.nl. De website bezoekt u via www.hbvboxtel.nl
Leefbaarheid
Is er budget voor leuke ideeën voor mijn buurt of wijk?
Ja, wij mogen investeren in een fijne woonomgeving en dat doen we dan ook graag. Samen met u kijken we onder welke voorwaarden dat kan!
Ik heb een leuk idee voor mijn buurt of wijk. Wat kan ik doen?
Bespreek dit idee met andere bewoners, de bewonerscommissie als die er is en neem contact op met de wijkconsulent. Leuke ideeën die het wonen binnen een complex ten goede komen, willen wij altijd horen!
Er liggen spullen of afval in de straat of brandgang. Wat kan ik doen?
Zijn de spullen van anderen? Vraag aan hen wanneer zij dit opruimen. Ga het gesprek aan met uw buren. Komt u er samen niet uit? Vraag dan advies aan de wijkbeheerder.
Stelt St. Joseph buitenverlichting beschikbaar om mijn huis veiliger te maken?
Nee. Verlichting rondom uw woning of tuin mag u wel zelf aanleggen. Is het erg donker in uw brandgang? Meldt dat bij de wijkbeheerder. Wij kunnen een lamp aanbrengen die we aansluiten op de stroom in uw schuurtje. Zo maken we het veiliger voor u en uw buren. U ontvangt van ons een vergoeding voor de stroom.
Ik maak me zorgen om mijn woonomgeving. Wat kan ik doen?
Deel uw zorg met de wijkbeheerder of consulent. Samen kijken we wat er nodig is.
Hennep
Wat is ons beleid ten aanzien van hennep?
Constateren wij dat dit gebeurt? Dan geven wij u de keuze: of u zegt zelf de huur op en vertrekt, óf wij starten een juridische procedure om de huurovereenkomst door de rechter te laten ontbinden. Ons beleid is onverbiddelijk. U krijgt geen tweede kans. Sterker nog: als u om deze reden uw woning moet verlaten huisvesten wij u voorlopig niet. We informeren onze huurders met deze brief over ons beleid.
Ik heb informatie/vragen over vermeende hennepkwekerijen, kan ik hiervoor bij jullie terecht?
Heeft u een vermoeden van een kwekerij in een van onze woningen? Dan kunt u dit bij ons melden. Nog belangrijker is dat u uw vermoedens deelt met de politie. Doet u dit liever anoniem?  Dat kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.
Overlast
Ik ervaar overlast van mijn buren. Wat doe ik?
Hebt u overlast van uw buren? Probeer het dan altijd eerst samen op te lossen. Uw buren hebben vaak helemaal niet door dat zij overlast veroorzaken. Met een goed gesprek kunt u het probleem vaak al oplossen. Zie voor meer informatie onze website.
Heeft St. Joseph tips voor een gesprek met de veroorzaker?
Probeer voor uzelf duidelijk te krijgen waar het precies om gaat. Komt de overlast vaak voor of maar een enkele keer? Bent u de enige die er last van heeft? Is uw klacht redelijk? Neem altijd zo snel mogelijk contact op met de buren die overlast veroorzaken. Wij geven u een paar tips hiervoor:
  • Ga een vriendschappelijk gesprek aan. Bel gewoon aan en maak een praatje.
  • Wacht niet te lang met praten wanneer u last heeft van uw buren. Laat het niet sudderen.
  • Bedenk vooraf wat u wilt zeggen. Vertel wat u dwars zit, met duidelijke voorbeelden.
  • Blijf rustig. Boos worden is niet verstandig. U zegt dan misschien dingen waar u later spijt van krijgt.
  • Denk na over mogelijke oplossingen. Kom zelf ook met ideeën.
  • Probeer duidelijke en heldere afspraken te maken met uw buren. U kunt dan altijd terugkomen op de afspraken.
Kijk ook eens op de volgende website http://www.hetccv-woonoverlast.nl. Klik op ‘Beoordeel uw casus’ en u ziet welke stappen u kunt zetten om tot een oplossing te komen.
Wat doet St. Joseph bij overlast?
U kunt ons vragen om u te helpen. Het is belangrijk dat u wel zelf eerst met uw buren hebt gepraat. U meldt uw klacht via Mijn St. Joseph (onder Mijn acties). Wij behandelen uw klacht altijd vertrouwelijk. Onze wijkconsulent neemt contact met u op. Wij ondernemen alleen actie, als u dat goed vindt.
Ik ervaar overlast van hangjongeren in mijn buurt. Wat doe ik?
Bespreek dit samen de wijkbeheerder of neem contact op met het jongerenwerk in Boxtel.  
Hoe schakel ik buurtbemiddeling in?
Wij adviseren vaak om Buurtbemiddeling Boxtel in te schakelen. Als zij u kunnen helpen, komen 2 vrijwilligers langs voor een gesprek. In de folder-buurtbemiddeling en op de website www.buurtbemiddeling-boxtel.nl vindt u meer informatie. Via e-mail of telefoon (0411) 655 899 kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling.
Zonnepanelen
Algemeen
Ik wil graag zonnepanelen. Kan dat?
Als u een eengezinswoning heeft, kunt u die bij ons aanvragen. Wij bespreken dan met u of uw woning geschikt is. Dat heeft onder andere te maken met de ligging van het dak en de aanwezigheid van bomen. Wilt u meer weten over zonnepanelen? Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen.
Kunnen jullie aangeven wat zonnepanelen mij per maand kosten en wat ze opleveren?
Jazeker! Wij doen u een aanbod op maat voor uw woning. Wilt u meer weten over zonnepanelen? Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen.
Hoeveel zonnepanelen kan ik plaatsen?
Wij bekijken hoeveel er op uw dak passen. En we bespreken met u uw elektraverbruik. Wij adviseren namelijk om minder op te wekken dan u verbruikt. U krijgt dus een aanbod die past bij uw persoonlijke situatie. Wilt u meer weten over zonnepanelen? Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen.
Moet ik een slimme meter nemen als ik voor zonnepanelen kies?
Dat raden wij wel aan. Want die registreert de terug geleverde elektra apart. Wilt u meer weten over zonnepanelen? Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen.
Als jullie de zonnepanelen aanbrengen, heb ik daar dan veel overlast van?
Het plaatsen van de zonnepanelen op het dak duurt ongeveer een halve dag. In uw woning komt een omvormer op zolder met een kabel naar de meterkast. De werkzaamheden in huis duren gemiddeld 2 uur. Wilt u meer weten over zonnepanelen? Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen.
Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Bel 0411 – 659 111 (ook buiten kantooruren bereikbaar). Of ga naar het klantportaal ‘Mijn St. Joseph’ en plan zelf een afspraak in.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen